Huisartsenwachtpost Oudenaarde nieuws

Overzicht vormingen suïcidepreventie voorjaar 2024

Huisartsenwachtpost Oudenaarde 12 december 2023

Voor intermediairs die werken met jongeren, volwassenen of ouderen.

Werk je met kwetsbare personen?

Nood aan extra vorming?

De suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg organiseert tweedaagse vormingen voor intermediairs die werken met jongeren, volwassenen of ouderen. Deze vormingen zijn bedoeld voor hulpverleners uit de eerste tot derde lijn.

Als je werkt met kwetsbare personen bestaat de kans dat je in aanraking komt met cliënten die aan zelfmoord denken.


Hoe ga je hier best mee om? Hoe kan je op tijd signalen
oppikken? Hoe ga je het gesprek aan? Hoe maak je een
inschatting van de ernst van de situatie? Welke interventies kan je doen? En wat doe je in geval van crisis?Op deze en andere vragen krijg je een antwoord in onze
interactieve vorming voor hulpverleners.

We werken in kleine groepen met ruimte voor persoonlijke inbreng.


Klik op de link voor meer info:

Vorming jongerenbegeleiders
Vorming volwassenenbegeleiders

Vorming voor ouderenbegeleiders

U kunt bij ons ook terecht voor een aanbod op maat van uw organisatie.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Liefke De Witte via mail (liefke.dewitte@cggadentro.be) of telefoon (0493 49 12 17).