Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid is en blijft zeer belangrijk in de huisartspraktijken. Om dit beter te kunnen ondersteunen en de doorverwijzing van patiënten naar de hulpverlening laagdrempelig en makkelijk te houden zijn er tal van mogelijkheden die de huisarts ter beschikking heeft om dit mogelijk te maken. Een opsomming van alles wat binnen het netwerk GGZ (het Pakt) ter beschikking is staat opgesomd in het Ebook Het Pakt (zie downloads).

Momenteel is er binnen de conventie GGZ heel wat aan het veranderen. Zo gauw dit vast staat zal er hier ook een aanpassing gebeuren.

Ook is er natuurlijk de mogelijkheid om door te verwijzen naar een zelfstandig psycholoog en of psychiater.

Vind een psycholoog: vind-een-psycholoog.be of HAWPO zorgzoeker
Vind en psychiater: vindeentherapeut.be
Algemeen: desocialekaart.be