Diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie

Diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie zijn chronische, niet-geneesbare aandoeningen. Het is van groot belang dat patiënten goed opgevolgd worden en ondersteuning krijgen om een verdere negatieve evolutie tegen te gaan. Die opvolging en ondersteuning kan door heel wat zorgverleners gebeuren, met als belangrijke randvoorwaarde een optimale communicatie. Vanuit de federale overheid zijn er verschillende 'zorgsystemen' ontwikkeld om deze samenwerking te bevorderen. Binnen deze systemen worden ook terugbetalingsmodaliteiten voorzien. Hieronder een beknopte oplijsting.

Diabetes mellitus

Voor patiënten die de diagnose diabetes type 2 krijgen en enkel voedingsaanpassingen of een lichte orale therapie krijgen, is er het voortraject diabetes type 2 (de vroegere diabetespas): De GMD-houdende arts kan jaarlijks NN 102852 attesteren om de patiënt toegang te geven tot volgende terugbetalingen (mits voorschrift met vermelding VT DM2):


 • Gedeeltelijke terugbetaling voor diëtist (2 x 30min) per kalenderjaar.
 • Gedeeltelijke terugbetaling voor podoloog (2 x 45min) per kalenderjaar (vanaf risicoklasse 1).
 • Enkel voor een subdoelgroep (BMI>30 of verhoogd cardiovasculair risico): gratis educatie door een educator* (4x30min individueel of 4x120min in groep) per kalenderjaar.

*educatoren binnen dit terugbetalingssysteem hoeven geen extra opleiding gevolgd te hebben. Zowel diabeteseducatoren, diëtisten, kinesitherapeuten, apothekers als verpleegkundigen kunnen dit opnemen.

Voor diabetes type 2 patiënten die op maximale orale therapie staan, of die 1 of 2 keer inspuiten, is er het zorgtraject diabetes type 2:

De GMD-houdende arts hoeft niet jaarlijks te attesteren, maar tekent eenmalig het zorgtrajectcontract (samen met patiënt en specialist) om de patiënt toegang te verlenen tot de volgende terugbetalingen (mits voorschrift met vermelding ZT DM2):

 • Gratis diabeteseducatie door een erkend diabeteseducator (5x30min individueel of 4x120min in groep) per kalenderjaar.
 • Gedeeltelijke terugbetaling voor diëtist (2 x 30min) per kalenderjaar.
 • Gedeeltelijke terugbetaling voor podoloog (2 x 45min) per kalenderjaar.
 • Enkel voor een subdoelgroep (wie insuline/incretine spuit): bij start recht op gratis bloedglucosemeter, halfjaarlijks gratis 150 strips en 100 lancetten.
 • De patiënt krijgt daarnaast ook het remgeld bij de consulten van de huisarts volledig terugbetaald. Alle voordelen blijven behouden als de patiënt min. 2x/jaar een contact heeft met zijn GMD-houdende huisarts (of een collega met toegang tot dit GMD) én 1x/jaar met de endocrinoloog.

Patiënten met diabetes type 1, personen met zwangerschapsdiabetes, diabetes type 2 patiënten met meer dan 2 inspuitingen (of 2 in combinatie met incretines) worden meestal opgevolgd in de diabetesconventie:

Het hebben van een GMD bij de huisarts is een verplichting voor inclusie in de conventie. Materiaal, educatie en voedingsadvies wordt door het conventiecentrum aan de patiënt bezorgd. Op voorschrift van de huisarts of specialist, kan de patiënt een gedeeltelijke terugbetaling ontvangen op 2 consulten van 45 min. per kalenderjaar bij de podoloog.

Chronische nierinsufficiëntie


Chronische nierinsufficiëntie (CNI) is structurele of functionele nierschade die sinds 3 of meer maanden aanwezig is. CNI wordt onderverdeeld in stadia naargelang hun eGFR-waarden en van de chronische aanwezigheid van tekenen van nierschade zoals structurele nierafwijkingen, proteïnurie of hematurie.

Patiënten met een GFR < 45 ml/min/1.73m2, twee keer bepaald d.m.v. een niertest of patiënten met een proteïnurie meer dan 1g/dag, twee keer bepaald d.m.v. urine-onderzoek, kunnen instappen in het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie:

De GMD-houdende arts ondertekent, net als de patiënt en de nefroloog, het zorgtrajectcontract chronische nierinsufficiëntie om de patiënt toegang te verlenen tot de volgende terugbetalingen (mits voorschrift met vermelding ZT CNI):

 •  Bij start recht op gratis bloeddrukmeter
 • Gedeeltelijke terugbetaling bij de diëtist: aantal consulten afhankelijk van stadium nierinsufficiëntie.
 • Stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1.73m2): 2 x 30min/jaar
 • Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1.73m2): 3 x 30min/jaar
 • Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1.73m2): 4 x 30min/jaar
 • De patiënt behoudt de terugbetaling bij de diëtist als hij/zij min. 2x/jaar contact heeft met zijn GMD-houdende huisarts (of een collega met toegang tot dit GMD) en min. 1x/jaar met de nefroloog.

Voor meer informatie en alle mogelijk documenten over de zorgsystemen voor personen met diabetes of het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie:
diabetesliga.be
zorgtraject.be